Rental osvetľovacej a filmovej techniky

Fresnelová šošovka

  • Upriamuje široký lúč svetiel na minimálny uhol cca 10°
  • Najširšie pokrytie predstavuje 45° (35° pri šošovke FL-35)
  • Zvyšuje intenzitu osvetlenia o minimálne 2 clonové čísla
  • Obsahuje kovové 4-smerové klapky (tzv. „Barn doors“) pre ďalšie usmerňovanie svetelného lúča