Popis produktu

  • Upriamuje široký lúč svetiel na minimálny uhol cca 10°
  • Najširšie pokrytie predstavuje 45°
  • Zvyšuje intenzitu osvetlenia o minimálne 2 clonové čísla
  • Obsahuje kovové 4-smerové klapky (tzv. „Barn doors“) pre ďalšie usmerňovanie svetelného lúča