Rental osvetľovacej a filmovej techniky

Wag Flag – solid black

Wag flag solid black

*Akékoľvek, aj mierne znečistenie je dodatočne účtované sumou od 40€, v závislosti od miery znečistenia